Tal van landbouwbedrijven vertrouwen op Segers Transport voor het ophalen en transporteren van hun vloeibare of vaste mest. Wij organiseren een correcte afvoer van de opgehaalde mest via compostering, loonwerkers of akkerbouwers. Ook voor het tijdelijk opslaan of leveren van mest ben je bij Segers Transport aan het juiste adres. 

Afvoeren van mestoverschotten

De wortels van Segers Transport zitten in de landbouwsector. Zo zijn wij gestart als vleeskalverbedrijf. Vanuit deze activiteit zijn wij doorgegroeid naar het transport van vaste en vloeibare mest. Wij verzekeren andere varkens-, kalver-, kippen-, runder- en konijnenbedrijven van een totaalservice voor het afvoeren van hun mestoverschotten. 

In de meeste gevallen beschikken deze boerderijen niet over voldoende landbouwgrond om hun eigen mest uit te rijden. Op afroep komen wij het ganse jaar door langs om het gewenste aantal kubieke meters vaste of vloeibare mest op te halen uit de opslagputten en –tanks.

Vloeibare mest vervoeren we met onze tankwagens, voor vaste mest zetten we containerwagens, kipperwagens of walking floor in. 

Dankzij onze vaste samenwerking met composteringsbedrijven, akkerbouwbedrijven en loonwerkers hebben wij meestal voldoende afzetmogelijkheden voor zowel vloeibare als vaste mest.  

Mesttransport(1) 2
Mrt
Onderlosser Mest 3
Onderlosser Mest (3) 2
Vrachtwagen Daf + Cont 2

Mesttransporten met AGR-GPS

Bij elk mesttransport gebruiken wij correct AGR-GPS voor het registreren van het mestafzetdocument.

Zowel het laden als lossen worden online aan de mestbank doorgegeven zodat zij deze vracht perfect via satelliet kunnen volgen.

Ook mestopslag en mest leveren

  • Ook voor tijdelijke mestopslag beschikken wij over de nodige faciliteiten.
  • Nood aan vloeibare of vaste mest? Wij leveren de gewenste hoeveelheden aan. 

Mesttransport nodig?

Bel 014 65 86 44 of vraag online je offerte.

Vraag offerte aan